Grafisch werk, nog steeds een ambacht

De Grafische Industrie was vóór de 'desktop revolutie' een overzichtelijk geheel. In deze tijd deed de oprichter van EbbenTraffic, Peter Ebben, zijn intrede in deze prachtige bedrijfstak. De verdeling van disciplines had duidelijk gestructureerde beroepsgroepen.

Meestal was er een opvolging van werkzaamheden door ambachtelijk werkende specialisten, welke de ontstane halffabrikaten aan elkaar doorgaven. De vormgever gaf de instructies aan zetterij en werktekenaar. Werktekenaar verzamelde tekst en beeld voor de lithograaf, welke de scans vervaardigde, de micromontage en de eerste (druk)proeven. Na correcties en goedkeuring konden de ‘schone’ films met finale drukproeven en oplopers naar de drukkerij voor de oplagedruk. Dit tijdperk ligt, sinds jaren al, definitief achter ons.

Veel 'oudere' grafici betreuren dit omdat ze dat ambachtelijke missen. Een gegeven is dat veel van deze aparte werkzaamheden samengevoegd zijn, maar in essentie nog steeds bestaan in de vele, ons ter beschikking staande programma's zoals de Adobe Creative Suite en andere, meer apparatuur-specifieke programma's.

Met vele jaren ervaring en investeren in kennis vergaren, is het gelukt om een bedrijf op te richten dat, geholpen door ambachtelijk inzicht gecombineerd met de kennis van moderne technieken, veel te bieden heeft.